Her Tür Bilginin Adresi

Java Asal Sayı Kontrol Programı – En Kısa Şekliyle

Defalarca kez bir sayının asal olup olmadığını bulmuşuzdur. Fakat bunu en kısa haliyle oluşturmak istedim. Sanırım bundan kısası da olamaz.

[java] package methods;

public class AsalSayi {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
boolean durum = sayiAsalMi(99);

if(durum){
System.out.println("Asaldır");
}else{
System.out.println("Asal değildir");
}

}
private static boolean sayiAsalMi(int x) {

double kok = Math.sqrt(x);
for (int i = 2; i <= kok; i++) {//bir sayının köküne kadar bölümünü denersek o sayının asal olup olmadığını anlarız.
if(x%i == 0){// mod işlemi yapar. sayı tam bölündüğü an return false komutuna iner
return false;//sayı bölündüğü an asal değildir. Bu yüzden false değeri dönülmesi gerekmektedir.
}
}
return true;// false seçeneğine girmediği sürece son adım olarak true ya geldiğinde sayının asal olduğu anlaşılır.
}

}
[/java]

Exit mobile version