Her Tür Bilginin Adresi

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 15

“Random” sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına, tek numaralı elemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu

[java]

import java.util.Random;
//"Random" sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına,
//tek numaralıelemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu

public class ornek {

public static void main(String[] args) {
Random r=new Random();
Integer[] dizi=new Integer[10];
Integer[][] matris=new Integer[2][5];
for (int i = 0; i <dizi.length; i++) {
int bulundu = 0;
int sayi=r.nextInt(11);
for (int j = 0; j < i; j++) {
if(dizi[j] == sayi)
bulundu =1;

}
if(bulundu == 0)
dizi[i]=sayi;
else
i–;

}
for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
System.out.print(" "+ dizi[i]);
}
System.out.println("");
System.out.print(" matris oluşturma");
for (int i = 0; i < 2; i++) {
for (int j = 0; j < 5; j++) {
matris[i][j] = dizi[(j*2)+i];

}

}
System.out.println("");
for (int i = 0; i < 2; i++) {
for (int j = 0; j <5; j++) {
System.out.print(" "+matris[i][j]);
}
System.out.println("");
}

}

}

[/java]
Exit mobile version