Her Tür Bilginin Adresi

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 17

Bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program

[java]

import javax.swing.text.StyledEditorKit.BoldAction;

//bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program

public class ornek {

public static int adetbulma(String[] dizi,int uzunluk,char aranilan){
if(uzunluk<0)
return 0;
else if(dizi[uzunluk].charAt(0)==aranilan)
return 1+adetbulma(dizi, uzunluk-1, aranilan);
else
return adetbulma(dizi, uzunluk-1, aranilan);

}
public static void main(String[] args) {
String[] dizi={"ali","samis","yunus","cevdet","mehmet","ayse"};
char aranilan=’z’;
int uzunluk=dizi.length;
System.out.println(adetbulma(dizi,uzunluk-1,aranilan));

}

}

[/java]
Exit mobile version