Java

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 15

“Random” sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına, tek numaralı elemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu [java] import java.util.Random; //"Random" sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına, //tek numaralıelemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu public class ornek { public static …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 14

Recursive üs alma programı [java] import java.util.Scanner; //üsalma recursive public class ornek { public static int us(int taban,int usdeger){ if (usdeger==0) return 1; else if(taban==1) return 1; else return taban*us(taban,usdeger-1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("taban gir:"); int taban=gir.nextInt(); System.out.println("üsdeğer gir:"); int usdeger=gir.nextInt(); System.out.println("sonuc: "+us(taban, …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 13

Bir tamsayı dizisinde, belirtilen bir sayıdan küçük kaç tane sayı oldugunu bulan program [java] import java.util.Scanner; public class oniki { // Bir tamsayı dizisinde, belirtilen bir sayıdan küçük kaç tane sayı oldugunu bulan program public static void kactanekucuk(Integer[] dizi){ Scanner s=new Scanner(System.in); System.out.println("bir sayi giriniz"); int sayi=s.nextInt(); int sayac=0; Integer[] …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 12

Girilen sayının Fibonacci ifadesini bulan program [java] import java.util.Scanner; //recursive fibonacci public class ondort { public static int fib(int n){ if (n==0) return 0; else if(n==1) return 1; else return fib(n-2)+fib(n-1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("Bir sayi giriniz:"); int n=gir.nextInt(); System.out.println("sonuc:"+ fib(n)); } } …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 11

Toplayarak çarpma islemi yapan recursive program [java] import java.util.Scanner; //toplayarak carpma islemi recursive public class ornek { public static int toplayarakcarp(int sayi,int carpilcak){ if((sayi==0) || (carpilcak==0)) return 0; else return sayi+toplayarakcarp(sayi, carpilcak-1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("sayi gir:"); int sayi=gir.nextInt(); System.out.println("carpilcak sayi gir:"); int …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- String Örnekler 10

Verilen bir ismin, bir String dizisinde kaç kere tekrarlandıgını bulan program [java] public class onbir { // Verilen bir ismin, bir String dizisinde kaç kere tekrarlandıgını bulan program public static void tekrar(String [] kelime){ String isim="samis"; int tekrar=0; for (int i = 0; i < kelime.length; i++) { if(isim.equals(kelime[i])) tekrar++; …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 9

Girilen sayının faktöriyelini recursive hesaplayan program [java] import java.util.Scanner; //recursive faktöriyel hesaplama public class onbes { public static int fak(int sayi){ if(sayi==0) return 1; else if(sayi==1) return 1; else if(sayi<0) return -1; else return sayi*fak(sayi-1); } public static void main(String[] args) { Scanner s=new Scanner(System.in); System.out.println("Faktöriyeli hesaplanacak sayıyı giriniz:"); int …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 8

1’den girilen sayıya kadar sayıları recursive toplayan program [java] import java.util.Scanner; //1den girilen sayıya kadar sayıları recursive toplayan program public class onalti { public static int toplam(int sayi){ if(sayi==0) return 0; else if(sayi==1) return 1; else return sayi+toplam(sayi-1); } public static void main(String[] args) { Scanner s=new Scanner(System.in); System.out.println("toplanacak sayıyı …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- String Örnekler 7

Verilen bir string ifadeyi bir dizide arayan ve bulunup bulunamadıgını belirten Java metodu [java] import java.util.Scanner; //Verilen bir kisi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadıgını belirten Java metodu public class ornek { public static void elemanara(String[] dizi){ Scanner gir=new Scanner(System.in); String kelime=gir.next(); int bulundu=0; for (int i = 0; …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- String Örnekler 6

Cümledeki boşluk karakterinin sayısını bulan java programı [java] import java.util.Scanner; //Cümledeki boşluk karakterinin sayısını bulan program public class ornek { public static void bosluk(String cumle){ char bosluk=’ ‘; int sayac=0; for (int i = 0; i < cumle.length(); i++) { if(cumle.charAt(i)==bosluk) sayac++; } System.out.println("Boşluk sayısı:"+sayac); } public static void main(String[] …

Daha Fazlası için tıklayın »