Kategori Arşivi : array örnek

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 20

Bir dizideki string ifadelerden girilen harfe sahip olan elemanların adedini bulan program [java] public class otuzbir { //Bir dizideki string ifadelerden girilen harfe sahip olan elemanların adedini bulan program public static void main(String[] args) { String[] dizi={"ali","samis","yunus","cevdet","mehmet","ayse"}; char aranilan=’s’; int uzunluk=dizi.length; System.out.println(adetbulma(dizi, aranilan, uzunluk-1)); } public static int adetbulma(String[] dizi,char …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 15

“Random” sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına, tek numaralı elemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu [java] import java.util.Random; //"Random" sayılardan olusturdugunuz 10 elemanlı bir dizinin çiftnumaralı elemanlarını bir matrisin ilk satırına, //tek numaralıelemanlarını ikinci satırına yerlestiren Java metodu public class ornek { public static …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 13

Bir tamsayı dizisinde, belirtilen bir sayıdan küçük kaç tane sayı oldugunu bulan program [java] import java.util.Scanner; public class oniki { // Bir tamsayı dizisinde, belirtilen bir sayıdan küçük kaç tane sayı oldugunu bulan program public static void kactanekucuk(Integer[] dizi){ Scanner s=new Scanner(System.in); System.out.println("bir sayi giriniz"); int sayi=s.nextInt(); int sayac=0; Integer[] …

Daha Fazlası için tıklayın »