Kategori Arşivi : Mutasyon

Genetik Algoritma Örneği

Soru: f(x): 3x2 +2x1.x2+2x22+7 minimizasyonu. x1,x2 ε [0,31] İterasyon 1: x1 ve x2 0 ve 1 lerden oluşan 5 bitlik bir sayı. 00000→0       11111→31               n:4 olarak seçilmiş  yani toplumun birey sayısı. Birey 1: 01101      x1: 13 ,     01001    x2: 9       f(x):910 Birey 2: 11000    x1: …

Daha Fazlası için tıklayın »

Genetik Algoritma

Genetik Algoritma ve Evrimsel Hesaplama Genetik algoritma populasyon tabanlı stokastik bir algoritmadır. Her birey problemin çözümü olmaya adaydır. Bireyleri değerlendirme fonksiyonu probleme yönelik olarak çalışan en önemli kısımdır. Doğal seçim işlemi, uygunluk değeri en yüksek bireyin seçilmesini sağlar. Populasyon: Çözüm kümesini oluşturan bireylerin tümüdür. Mutasyon: Bir kromozomda rasgele yapılan değişikliktir. …

Daha Fazlası için tıklayın »