Kategori Arşivi : java recursive örnek

Java Recursive Örnekler Listesi

Aşağıda,  Java  programlama dili ile yazılmış çoğu Recursive olmak üzere kafa yorulacak fonksiyonları inceleyebilirsiniz. 1- Java Programlama 1 – String Örnekleri 1 : Girilen kelimedeki birden fazla kullanılan harfleri kullanmadan çifter şekilde boşluk bırakarak yazan program Biraz karışık ama kodu incelediğinizde anlayacaksınız. Tıkla Gir 2- Java Programlama 1- String Örnekleri …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 28

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde çıkan recursive sorusunun çözümü [java] public class sinavsorusu { public static String dondur(String [] kelime, int uzunluk) { if(uzunluk < 0) { return ""; } else if (kelime[uzunluk].charAt(0) == ‘a’ && kelime[uzunluk].charAt(kelime[uzunluk].length()-1) == ‘i’) return kelime[uzunluk] + dondur(kelime,uzunluk – 1); else return dondur(kelime,uzunluk – …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 26

Girilen sayının bölenlerini recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; public class otuzyedi { //girilen sayının bölenlerini recursive bulan public static String bolenbul(int sayi,int ustsinir){ if(ustsinir>=sayi) return ""; else if(sayi%ustsinir==0) return Integer.toString(ustsinir)+" "+bolenbul(sayi, ustsinir+1); else return bolenbul(sayi, ustsinir+1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("bölenleri bulunacak sayıyı …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 24

İki sayının obebini recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //iki sayının obebini recursive bulan program public class otuzsekiz { public static String obeb(int sayi1,int sayi2,int saydir){ if(saydir>sayi1) return ""; else if(sayi1%saydir==0 && sayi2%saydir==0) return saydir+" "+obeb(sayi1, sayi2, saydir+1); else return obeb(sayi1, sayi2, saydir+1); } public static void main(String[] args) { …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 22

Girilen dizi içerisindeki en cok tekrar eden kelimeyi bulan program [java] import java.util.Scanner; //girilen dizi içerisindeki en cok tekrar eden kelime public class otuzdort { public static int elemanara(String [] dizi,String kelime,int uzunluk){ if(uzunluk<0) return 0; else if(dizi[uzunluk]==kelime) return 1+elemanara(dizi, kelime, uzunluk-1); else return elemanara(dizi, kelime, uzunluk-1); } public static …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 21

İki sayının okekini recursive bulan program [java]<br /><br />import java.util.Scanner;<br /><br />//iki sayının okekini recursive bulan program<br />public class otuzdokuz {<br /><br />public static int obeb(int sayi1,int sayi2,int saydir){<br />if(saydir&gt;sayi1)<br />return 1;<br />else if(sayi1%saydir==0 &amp;&amp; sayi2%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1/saydir, sayi2/saydir, saydir);<br />else if(sayi1%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1/saydir, sayi2, saydir);<br />else if(sayi2%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1, …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 19

Girilen sayının Asal sayı olup olmadığını recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //asal sayı olup olmadığını recursive bulan public class otuzbes { public static Boolean asalsayimi(int sayi, int bolen){ if(bolen<=1) return true; else if((sayi) % (bolen) ==0) return false; else return asalsayimi(sayi, bolen-1); } public static void main(String[] args) { …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 18

Karekök bulan recursive program [java] import java.util.Scanner; //karekök bulan recursive program public class ornek{ public static int kok(int sayi,int sayicik){ if(sayicik>sayi) return 0; else if((sayicik*sayicik)==sayi) return sayicik; else return kok(sayi, sayicik+1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("kökü alınacak sayıyı giriniz:"); int sayi=gir.nextInt(); System.out.println(kok(sayi,0)); } } …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 17

Bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program [java] import javax.swing.text.StyledEditorKit.BoldAction; //bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program public class ornek { public static int adetbulma(String[] dizi,int uzunluk,char aranilan){ if(uzunluk<0) return 0; else if(dizi[uzunluk].charAt(0)==aranilan) return 1+adetbulma(dizi, uzunluk-1, aranilan); else return adetbulma(dizi, …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 16

Girilen sayının basamak sayısını recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //sayinin basamak sayisini recursive bulan program public class onyedi { public static int basamaksayisi(int sayi){ if((-10<sayi) && (sayi<10)) return 1; else return 1+basamaksayisi(sayi/10); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("sayi gir:"); int sayi=gir.nextInt(); System.out.println("sayinin basamak sayisi:"+basamaksayisi(sayi)); …

Daha Fazlası için tıklayın »