Biçimsel Diller ve Soyut Makineler

Karar Ağacı ID3 Algoritması Örneği

Yukardaki tabloya göre son iki satırın sonucunu, karar ağaçlarından id3 algoritması ile çözünüz ve sonucu bulunuz Böyle bir soru karşımıza geldiğinde ilk yapacağımız işlem entropy hesaplama olur. Entropy yi sonuca göre yani burada atar mı atamaz mı bizim sonucumuz olacağından ilk ona göre yaparız. Atar –> 2 adet Atamaz–> 5 …

Daha Fazlası için tıklayın »

Biçimsel Diller ve Soyut Makineler – 3 – Regüler İfadeler ve Regüler Diller

Regüler İfade Nedir ? Regüler ifade, dilin izin verdiği sözcükleri tanımlamak için kullanılan araçlardan biridir diyebiliriz. Şimdi, konuyu anlamak açısından tanımımızı genişleterek regüler ifadeleri açıklayalım. Genel Tanımlar : Alfabe sonlu simge/karakterler kümesi — {a,b}, ASCII Katar sonlu simgeler dizisi ( sözcük ) : ali, veli, deli Uzunluk Boş Katar : …

Daha Fazlası için tıklayın »

Biçimsel Diller ve Soyut Makineler – 2 – Diller ve Katar ( String ) İşlemleri

Biçimsel Diller ve Soyut Makineler Diller Dil: Karakter katarları kümesidir. Örneğin bizim bir alfabemiz olsun. Bu alfabe de sadece “c”  ve “d” harfleri bulunsun. Katar yani String bu alfabe üzerine kurulu, tanımlı Karakter (letter) dizisidir. Σ = { a,b,c,d, ….., z} Örnek olarak  : “ali”, “veli”, “deli” verilebilir. Bir başka …

Daha Fazlası için tıklayın »

Biçimsel Diller ve Soyut Makineler – 1 –

Biçimsel Diller ve Soyut Makineler Otomat Çeşitleri Finite Automata : Bellekleri olmayan en basit otomat çeşitidir. Hesap gücü çok düşüktür.  Giriş ve Çıkış Hafıza bölümü vardır. Geçiçi bellek bölümü yoktur. Vending Machines örnek olarak verilebilir. Pushdown Automata :  Bellek birimi olarak yığıt(stack) kullanılır.  Programlama dili derleyicileri örnek olarak verilebilir. Hesaplama …

Daha Fazlası için tıklayın »