XML

XML ve XML Web Servisleri

XML’E GİRİŞ XML(eXtensible Markup Language-Genişleyebilir Anlamlandırma Dili)  yoğun olarak kullanılan bir veri paylaşım ve aktarım metodudur. XML sadece veri aktarmaya yaramaz aynı zamanda verinin ortak bir dilde saklanması, birbirinden farklı birçok sistemin aynı veriyi okuyabilmesini ve yazabilmesini sağlar. XML’in KULLANIM ALANLARI Veritabanlarını depolamak Vektörel grafikleri depolamak Multimedya uygulamaları İnternet Explorer …

Daha Fazlası için tıklayın »