Java Programlama 1- Recursive Örnekler 25

4560 diye girilen sayıyı 0 6 5 4 diye recursive yazdıran program [java] import java.util.Scanner; public class otuzuc { //4560 diye girilen sayıyı 0 6 5 4 diye recursive yazdıran program public static String yazdir(int sayi){ if(sayi<10) return Integer.toString(sayi); else return (sayi%10)+" "+yazdir(sayi/10); } public static void main(String[] args) { …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 24

İki sayının obebini recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //iki sayının obebini recursive bulan program public class otuzsekiz { public static String obeb(int sayi1,int sayi2,int saydir){ if(saydir>sayi1) return ""; else if(sayi1%saydir==0 && sayi2%saydir==0) return saydir+" "+obeb(sayi1, sayi2, saydir+1); else return obeb(sayi1, sayi2, saydir+1); } public static void main(String[] args) { …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Örnekler 23

4560 diye girilen sayıyı 0 6 5 4 diye yazdıran program [java] import java.util.Scanner; //4560 diye girilen sayıyı 0 6 5 4 diye yazdıran program public class otuziki { public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("sayı giriniz:"); int sayi=gir.nextInt(); yazdir(sayi); } public static void yazdir(int sayi){ String …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 22

Girilen dizi içerisindeki en cok tekrar eden kelimeyi bulan program [java] import java.util.Scanner; //girilen dizi içerisindeki en cok tekrar eden kelime public class otuzdort { public static int elemanara(String [] dizi,String kelime,int uzunluk){ if(uzunluk<0) return 0; else if(dizi[uzunluk]==kelime) return 1+elemanara(dizi, kelime, uzunluk-1); else return elemanara(dizi, kelime, uzunluk-1); } public static …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 21

İki sayının okekini recursive bulan program [java]<br /><br />import java.util.Scanner;<br /><br />//iki sayının okekini recursive bulan program<br />public class otuzdokuz {<br /><br />public static int obeb(int sayi1,int sayi2,int saydir){<br />if(saydir&gt;sayi1)<br />return 1;<br />else if(sayi1%saydir==0 &amp;&amp; sayi2%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1/saydir, sayi2/saydir, saydir);<br />else if(sayi1%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1/saydir, sayi2, saydir);<br />else if(sayi2%saydir==0)<br />return saydir*obeb(sayi1, …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Dizi(Array) Örnekler 20

Bir dizideki string ifadelerden girilen harfe sahip olan elemanların adedini bulan program [java] public class otuzbir { //Bir dizideki string ifadelerden girilen harfe sahip olan elemanların adedini bulan program public static void main(String[] args) { String[] dizi={"ali","samis","yunus","cevdet","mehmet","ayse"}; char aranilan=’s’; int uzunluk=dizi.length; System.out.println(adetbulma(dizi, aranilan, uzunluk-1)); } public static int adetbulma(String[] dizi,char …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 19

Girilen sayının Asal sayı olup olmadığını recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //asal sayı olup olmadığını recursive bulan public class otuzbes { public static Boolean asalsayimi(int sayi, int bolen){ if(bolen<=1) return true; else if((sayi) % (bolen) ==0) return false; else return asalsayimi(sayi, bolen-1); } public static void main(String[] args) { …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 18

Karekök bulan recursive program [java] import java.util.Scanner; //karekök bulan recursive program public class ornek{ public static int kok(int sayi,int sayicik){ if(sayicik>sayi) return 0; else if((sayicik*sayicik)==sayi) return sayicik; else return kok(sayi, sayicik+1); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("kökü alınacak sayıyı giriniz:"); int sayi=gir.nextInt(); System.out.println(kok(sayi,0)); } } …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 17

Bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program [java] import javax.swing.text.StyledEditorKit.BoldAction; //bir dizideki string ifadelerden girilen harften baslayan elemanların adedini bulan recursive program public class ornek { public static int adetbulma(String[] dizi,int uzunluk,char aranilan){ if(uzunluk<0) return 0; else if(dizi[uzunluk].charAt(0)==aranilan) return 1+adetbulma(dizi, uzunluk-1, aranilan); else return adetbulma(dizi, …

Daha Fazlası için tıklayın »

Java Programlama 1- Recursive Örnekler 16

Girilen sayının basamak sayısını recursive bulan program [java] import java.util.Scanner; //sayinin basamak sayisini recursive bulan program public class onyedi { public static int basamaksayisi(int sayi){ if((-10<sayi) && (sayi<10)) return 1; else return 1+basamaksayisi(sayi/10); } public static void main(String[] args) { Scanner gir=new Scanner(System.in); System.out.println("sayi gir:"); int sayi=gir.nextInt(); System.out.println("sayinin basamak sayisi:"+basamaksayisi(sayi)); …

Daha Fazlası için tıklayın »