Stored Procedure Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Merhaba,

Bu yazımda stored procedure hakkında bilgiler vereceğim. Stored Procedureler SQL’de bize çok kolaylık sağlayan , sistemin yorulmasını en aza düşüren , bir kere derlendikten sonra defalarca kullanılabilen veritabanı için olmazsa olmaz nesnelerdir. Büyük projelerde mutlaka ihtiyaç duyduğumuz objelerdir. Kısaca SP şeklinde de kullanılır. Programlama dilleri ile DML dillerini birbirinden ayrı tutar.

  • Çok hızlı çalışırlar.
  • Bir kere derlendikten sonra defalarca kullanılabilirler. Uygulama katmanında eğer SQL kodu olsaydı her çağrımda tekrar tekrar derlenecekti bu da bizim network sistemimizin yorulmasına neden olacaktı . SP’ler bu durumum önüne geçer. (En önemli özellik)
  • SP’ler de programlama dillerinde kullandığımız döngüleride (for,if,while) kullanabiliriz.
  • Güvenlik açısından da sadece giriş ve çıkış parametrelerini uygulama katmanından kullandığı için daha güvenlidir.

Genellikle 4 çeşidi bulunmaktadır.

Sistem Stored Procedure : Master veritabanında tutulan kullanımında sp_ prefixi kullanılan stored procedure lardır. Veritabanı üzerinde sistemle alakalı yönetimsel işlerde kullanılırlar.

Kullanıcı Tabanlı Stored Procedure : Uygulamalarımız için kullandığımız sp lerdir.Bu sp leri çok rahat oluşturup silebilir ve değiştirebiliriz.

Extended Stored Procedure :  Genelde .dll şeklinde derlenmiş olup Database Server ın işlevselliğini artıran bir çeşit stored procedure lerdir. Yalnız Master veritabanına eklenirler.

CLR Stored Procedure : CLR ortamında herhangi bir dili kullanarak da stored procedure ler geliştirilen bir tür Stored procedure çeşididir.

Şimdi örnek INSERT , UPDATE , DELETE ve SELECT SP’leri yazalım.

Genellikle SP kalıbı şu şekildedir ;

[sql] CREATE OR REPLACE PROCEDURE prosedürAdı ( degiskenler )
Ek Bilgiler
BEGIN
yazılacak procedure
END prosedürAdı;
[/sql]

*REPLACE kavramı SP’nin sonradan değiştirebilir olması için kullanılır.

– İlk olarak bir çalışan tablosu oluşturalım.

[sql] create table TBL_EMPLOYEE
(
EMPLOYEEID NUMBER,
NAME NVARCHAR2(20),
SURNAME NVARCHAR2(20),
AGE NUMBER,
JOB NVARCHAR2(40),
SALARY NUMBER
)
[/sql]

tbl1.PNG
– Oluşturduğumuz tablomuz için INSERT SP’mizi yazalım.

[sql]

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TBL_EMPLOYEE_EKLE
(
p_EmployeeId out TBL_EMPLOYEE.EMPLOYEEID%TYPE — "out" dedik veriyi Sequenceden alacağız.
p_Name in TBL_EMPLOYEE.NAME%TYPE; — belirtilen tablonun veri tipinde olsun dedik.
p_Surname in TBL_EMPLOYEE.SURNAME%TYPE;
p_Age in TBL_EMPLOYEE.AGE%TYPE;
p_Job in TBL_EMPLOYEE.JOB%TYPE;
p_Salary in TBL_EMPLOYEE.SALARY%TYPE;
) IS

v_EmployeeId TBL_EMPLOYEE.EMPLOYEEID%TYPE;

BEGIN

SELECT TBL_EMPLOYEE.SEQ.NEXTVAL — Sequence kullanımından bahsetmiştik onu kullandık.
INTO v_EmployeeId
FROM dual;

INSERT INTO TBL_EMPLOYEE E
(
E.EMPLOYEEID,
E.NAME,
E.SURNAME,
E.AGE,
E.JOB,
E.SALARY
)
VALUES
(
v_EmployeeId,
p_Name,
p_Surname,
p_Age,
p_Job,
p_Salary
)

p_EmployeeId := v_EmployeeId;

END TBL_EMPLOYEE_EKLE;

[/sql]

– Oluşturduğumuz tablomuz için UPDATE SP’mizi yazalım.

[sql]

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TBL_EMPLOYEE_GUNCELLE
(
p_EmployeeId in TBL_EMPLOYEE.EMPLOYEEID%TYPE
p_Name in TBL_EMPLOYEE.NAME%TYPE;
p_Surname in TBL_EMPLOYEE.SURNAME%TYPE;
p_Age in TBL_EMPLOYEE.AGE%TYPE;
p_Job in TBL_EMPLOYEE.JOB%TYPE;
p_Salary in TBL_EMPLOYEE.SALARY%TYPE;
) AS

BEGIN
UPDATE TBL_EMPLOYEE E
SET E.NAME = p_Name,
E.SURNAME = p_Surname,
E.AGE = p_Age,
E.JOB = p_Job,
E.SALARY = p_Salary

WHERE E.EMPLOYEEID = p_EmployeeId;

END TBL_EMPLOYEE_GUNCELLE;

[/sql]

– Oluşturduğumuz tablomuz için DELETE SP’mizi yazalım.

[sql]

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TBL_EMPLOYEE_SIL
(
p_EmployeeId in TBL_EMPLOYEE.EMPLOYEEID%TYPE

) AS

BEGIN
DELETE FROM TBL_EMPLOYEE E

WHERE E.EMPLOYEEID = p_EmployeeId;

END TBL_EMPLOYEE_SIL;

[/sql]

– Oluşturduğumuz tablomuz için SELECT SP’mizi yazalım.

[sql]

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TBL_EMPLOYEE_GOSTER
(
p_EmployeeId in TBL_EMPLOYEE.EMPLOYEEID%TYPE –tek tek numara bazlı çekmek için
RC1 in out SYS_REFCURSOR — hepsini çekebilmek için
) AS

BEGIN
IF p_EmployeeId > 0 THEN
OPEN RC1 FOR
SELECT E.EMPLOYEEID,
E.NAME,
E.SURNAME,
E.AGE,
E.JOB,
E.SALARY
FROM TBL_EMPLOYEE E
WHERE E.EMPLOYEEID = p_EmployeeId;
ELSE
OPEN RC1 FOR
SELECT E.EMPLOYEEID,
E.NAME,
E.SURNAME,
E.AGE,
E.JOB,
E.SALARY
FROM TBL_EMPLOYEE E
ORDER BY E.EMPLOYEEID ASC; — hepsini gösterirken küçükten büyüğe sırala dedik.

END IF;

END TBL_EMPLOYEE_GOSTER;

[/sql]

STORED PROCEDURE’ler hakkında aktaracaklarım bu kadar umarım yararlı olmuştur.
İyi çalışmalar.

Hakkında Ali Demirci

Ben Ali Demirci... 1991 Ankara doğumluyum. Ankara da yaşıyorum. Fırsat buldukça öğrendiklerimi burada paylaşıyorum. Java ile haşır neşirim. Android'den asla vazgeçemem. Öğrenmeye bayılırım. Yeni şeyler öğrendiğimde, geçmişteki projelerimde keşke böyle yapsaydım diye çok üzülmüşümdür. O yüzden öğrenmekten korkmayın. Takıldığınız yerleri mutlaka sorun. Biliyorsam yanıt veririm. Bilmiyorsam yol gösteririm. Teşekkürler :)

Kontrol Et

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim sistemleri, bilgisayar donanımları ve kullanıcılar arasında iletişim sağlamak amacıyla yazılmış olan programlardır. Bilgisayar Nedir? …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.