JavaScript ile Web Servis Çağırma

Bugün, daha önce yazmış olduğum Web Servisi çağırma işlemini JavaScript ile yapmaya çalıştım. JavaScript ile de çok kolay çağırabildiğimizi söyleyebilirim. Öncelikle HTML sayfası oluşturduktan sonra <head> </head> etiketleri arasına JavaScript’ imi yazmaya başladım.

[javascript]

&lt;script type= “text/javascript” language= “javascript” &gt;

var xmlhttp;

function on_click()

{

var xmlToSend = &quot;&lt;?xml version-‘1.0’ encoding=’utf-8’?&gt;

xmlToSend += &quot;&lt;soap:Envelope xmlns:xsi=’&lt;a href=&quot;http://www.w3.org/20O1/XMLSchema-instance’&quot;&gt;http://www.w3.org/20O1/XMLSchema-instance’&lt;/a&gt; &quot;;

xmlToSend += &quot;xmlns:xsd= ‘&lt;a href=&quot;http://www&quot;&gt;http://www&lt;/a&gt;.w3.org/2001/XMLSchema&lt;sup&gt;’&lt;/sup&gt; &quot;;

xmlToSend += &quot;xmlns:soap= ‘http://schereas.xmlsoap.org/soap/envelope/’&gt;”;

xmlToSend += &lt;sup&gt;“&lt;/sup&gt;&lt;soap:Body&gt;&lt;GetAllPeople xmlns«’&lt;a href=&quot;http://tempuri.org/’&quot;&gt;http://tempuri.org/’&lt;/a&gt; /&gt;

xmlToSend += &quot;&lt;/soap:Bodyx/soap: Envelope&gt;&quot;;

xmlhttp = new XMLHttpRequest();

xml&lt;a href=&quot;http://http.onreadystatechange&quot;&gt;http.onreadystatechange&lt;/a&gt; = state_Change();

x«lhttp.op€n(&quot;POST&quot;, &quot;&lt;a href=&quot;http://localhost:52501/DbService.svc&quot;&gt;http://localhost:52501/DbService.svc&lt;/a&gt;&quot;, false); xmlhttp.setRequestHeader(&quot;SOAPAction&quot;, &quot;&lt;a href=&quot;http://teapuri.org/I0bService/6etAllPeople&quot;&gt;http://teapuri.org/I0bService/6etAllPeople&lt;/a&gt;&quot;); xnlhttp.setRequestHeader(&quot;Content-Type“, &quot;text/xml&quot;); xmlhttp.send(xmlToSe nd); var objResponse = document.getElementById(”responseDiv&quot;); objResponse.innerText = xml&lt;a href=&quot;http://http.responseXML.xml&quot;&gt;http.responseXML.xml&lt;/a&gt;;

//document.getElementByld(’responseDiv’J.innerHTML = xml&lt;a href=&quot;http://http.responseXML.xml&quot;&gt;http.responseXML.xml&lt;/a&gt;;

var xmlDoc = xml&lt;a href=&quot;http://http.responseXML&quot;&gt;http.responseXML&lt;/a&gt;;

var idlist = xmlDoc.getElementsByTagName(&quot;a:id&quot;);

var namelist = xmlDoc.getElementsByTagName(&quot;a:name&quot;);

var surnamelist = xmlDoc.getElementsByTagName(&quot;a:surname&quot;);

var missionlist = xmlDoc.getElementsByTagName(&quot;a:mission&quot;);

var telnolist = xmlDoc.getElementsByTagName(&quot;a:telno”);

for (i = 0; i &lt;namelist.length ; i++)

{

document.write(”&lt;b&gt;&quot;+(i+l)+&quot;. kişinin id’si:&lt;/b&gt;&quot;) document.write(idlist[i].xml)

document.write(”&lt;br&gt;&lt;/br&gt;”)

document.write(&lt;sup&gt;,,&lt;/sup&gt;&lt;b&gt;” + (i + 1) + ”. kişinin adiî&lt;/b&gt;&quot;) document.write(namelist[i].xml) document.write(”&lt;br&gt;&lt;/br&gt;”)

document.write(”&lt;b&gt;&quot; + (i + 1) + &quot;. kişinin soyadı:&lt;/b&gt;&quot;) document.write(surnamelist[i].xml) document. write(&quot;&lt;brx/br&gt;&quot;)

document.write(&quot;&lt;b&gt;&quot; + (i + 1) + &quot;. kişinin görevi:&lt;/b&gt;&quot;) document.write(missionlist[i].xml) document. write(&quot;&lt;brx/br&gt;&quot;)

document.write(&quot;&lt;b&gt;&quot; + (i + 1) + &quot;. kişinin telefon numarası:&lt;/b&gt;&quot;) document.write(telnolist[i].xml) document. write(&quot;&lt;brx/br&gt;&quot;)

&gt;

function state Change()

{

if (xml&lt;a href=&quot;http://http.readystate&quot;&gt;http.readystate&lt;/a&gt; == 4)

{

if (xml&lt;a href=&quot;http://http.status&quot;&gt;http.status&lt;/a&gt; == 200)

{

alertC“İşlem Tamam&quot;);

&gt;

else

{

alert(“xml alırken problem var”);

&gt;

&gt;

&gt;

&lt;/script&gt;

&lt;input type=&quot;button&quot; onclick=&quot;on_click();&quot; value=&quot;OK&quot;/&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;div id=&quot;responseDiv“&gt;

&lt;p id=&quot;printDataNane&quot;&gt;

&lt;/p&gt;

&lt;/div&gt;

[/javascript]

Bir önceki sayfadaki ve üstteki komutları yazarak HTML sayfamı tamamladım.

javascript

Mantığını öğrenmek adına basit bir HTML sayfası tasarladım. Butona basıldığı zaman diğer sayfadaki sonucu aldım.

javascript 1

javascript 2

Hakkında Ali Demirci

Ben Ali Demirci... 1991 Ankara doğumluyum. Ankara da yaşıyorum. Fırsat buldukça öğrendiklerimi burada paylaşıyorum. Java ile haşır neşirim. Android'den asla vazgeçemem. Öğrenmeye bayılırım. Yeni şeyler öğrendiğimde, geçmişteki projelerimde keşke böyle yapsaydım diye çok üzülmüşümdür. O yüzden öğrenmekten korkmayın. Takıldığınız yerleri mutlaka sorun. Biliyorsam yanıt veririm. Bilmiyorsam yol gösteririm. Teşekkürler :)

Kontrol Et

JavaScript ve Web Servis

JavaScript, Web sayfaları için bir script dilidir. Dinamik tasarımlar yapmamızı sağlar. Örneğin ziyaretçi sitemizde bir …

2 Yorumlar

  1. I will be wanting to figure out the maximum amount regarding the over the internet looking on group once i will. Can certainly any one advise a common sites, myspace addresses, or simply online sites that you just come across clearest? Those which happen to be most desired? Many thanks!.

  2. Ali Demirci

    yes of course